Tag: รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน

3 โครงสร้างบ้านหลักที่บริษัทรับสร้างบ้านรู้ดี3 โครงสร้างบ้านหลักที่บริษัทรับสร้างบ้านรู้ดี

ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่ว่าใครก็อยากมีบ้านเป็นของตนเองแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยุคปัจจุบันนี้การเช่าคอนโดหรือหอพักมีราคาแพงกว่าเดิม หากว่าคุณเป็นอีกคนที่อยากให้โครงสร้างของบ้านแข็งแรง อยู่ได้ทนทานเป็นนานนับสิบปี แนะนำว่าควรศึกษาโครงสร้างบ้านหลักเสียก่อนและโครงสร้างบ้านหลักที่บริษัทรับสร้างบ้านรู้ดี มีดังต่อไปนี้  1.เสา  สิ่งแรกที่ถือเป็นโครงสร้างบ้านอันสำคัญยิ่งก็คือเสา โดยปกติแล้ว เสาในประเทศไทยที่นิยมใช้กันมีสองแบบ ได้แก่เสาปูนและเสาไม้ โดยเสาปูนนั้นมีทั้งแบบหล่อสำเร็จรูป และหล่อเสาที่หน้างาน มีการสร้างแบบด้วยการใช้ไม้กระดานปิดขนาบทั้งสี่ด้าน ซึ่งไม้ที่นำมาใช้สร้างแบบไม่จำเป็นต้องเลือกไม้ที่กันปลวกก็ได้ เพราะใช้แค่ขนาบข้างรอช่วงเวลาปูนแห้ง อย่างไรก็ดี การเลือกเสาไม้ก็ถือเป็นสิ่งที่ชาวชนบทนิยมใช้กัน เสาไม้ส่วนมาก จะนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านไม้ทรงไทย หรือบ้านไม้ปั้นหยา นอกจากนี้ยังอาจจะมีการเลือกใช้เสาเพื่อเอาไปซ่อมแซมบ้านไม้เก่าที่เป็นมรดกตกทอดอีกด้วย  2.คาน  นอกจากเสาที่เราได้กล่าวไปข้างต้นห้คุณผู้อ่านได้รู้จักกันแล้ว อันดับต่อไปก็คือคาน สำหรับรองรับโครงสร้างของบ้าน โดยปกติหากเป็นบ้านปูน คานจะถูกทำอย่างปราณีตเพื่อรองรับน้ำหนักของบ้าน คานเองก็จะทำจากคอนกรีต ภายในเสริมด้วยเหล็กเส้นเช่นเดียวกัน